Numeracja Miejsc Postojowych

Oznakowanie poziome w garażach

oznakowanie mechaniczne

oznakowanie mechaniczne

Większość użytkowników dróg zazwyczaj nie zwraca uwagi na zastosowane technologie jakimi jest wykonane oznakowanie poziome. Co więcej, zapewne większość z nich nawet nie zdaje sobie sprawy, że występuje ich kilka rodzajów, że mają różne struktury, trwałość a nawet zastosowanie. Oczywiste jest że trwałość wykonania oznakowania uwarunkowana jest także od zastosowanych materiałów ale przede wszystkim od sposobu ich aplikacji co ma szczególne znaczenie dla oznakowania garażu użytkowego.

Za przykład może posłużyć nam najtańsze i najbardziej popularne  rozwiązanie jakim jest oznakowanie cienkowarstwowe drogowymi farbami akrylowymi. Przepisy jasno określają jaka powinna być grubość warstwy zaaplikowanej farby, jaka powinna być odblaskowość po zastosowaniu mikrokulek pryzmatycznych. Często jednak spotykamy się z sytuacją w której pomalowane nawierzchnie tracą swoje właściwości w ekstremalnie szybkim tempie, nawet już kilka dni po wykonaniu. Wynika to z sytuacji w której wykonawca nie dotrzyma parametrów gęstości farby albo aplikuje ją metodami ręcznymi tj. malowanie wałkiem, pędzlem. Niestety żadna z tych metod nie pozwala na nałożenie warstwy farby z odpowiednim ciśnieniem roboczym. Prawidłowa aplikacja metodą air less wtryskuje farbę w nawierzchnię, a jednocześnie tworzy kołnierz powietrzny wydmuchując drobiny luźnych zanieczyszczeń. Ręczne malowanie szczególnie powierzchni porowatych jak posadzka garażowa i asfalt, powoduje brak kontaktu w 100% kładzionego materiału z podłożem, co przy jego użytkowaniu w pierwszych miesiąca zaowocuje odpryśnięciami i wysoką ścieralnością. Warto zauważyć, że gęsta farba drogowa, przeciskana przez dyszę malowarki drogowej uzyskuje ciśnienie ponad 200bar. Jest to też powód dla którego koszty zakupu profesjonalnych agregatów malarskich dla drogowców często sięgają nawet 50tys zł.

Należy pamiętać, że zastosowanie odpowiedniej metody zapewni  właściwą użytkowość oznakowania oraz odpowiednią wytrzymałość na ścieralność w warunkach drogowych. Obydwa powyższe parametry są kluczowym czynnikiem gwarancji jaką udziela się na wykonane usługi, a ta w przypadku ZNAGAR.PL sięga nawet 48 miesięcy dla podłoży żywicznych.

Istnieje jeszcze czynnik – estetyka. Nawierzchnie pomalowane za pomocą pędzla nie będą nigdy miały jednolitej struktury. Trudno jest także zastosować materiał pryzmatyczny w taki sposób aby pokrył on jednolicie pomalowaną nawierzchnię. Podobnie jest z zastosowaniem wałków, których użycie spowoduje nie pełne pokrycie nawierzchni. Przy powyższych metodach nałożenie jednakowej grubości farby na powierzchni malowanej jest niemożliwe.