OZNAKOWANIE PARKINGÓW I OSIEDLI

Nasze usługi obejmują kompleksowe oznakowanie parkingów, miejsc postojowych, osiedli, ulic, budynków.

Skuteczne zarządzanie parkingami wymaga odpowiedniego oznakowania i malowania wszystkich elementów parkingu od oznaczenia miejsc parkingowych poprzez oznakowanie miejsca dla niepełnosprawnych,  przejść dla pieszych, ciągów komunikacyjnych, wysp do oznakowania drogi pożarowej.

Malowanie parkingów wykonujemy przy użyciu najlepszych dostępnych obecnie technologii, dzięki czemu macie pewność, iż oznakowanie parkingu dokonane jest profesjonalnie i zgodnie z obowiązującymi normami. Oczywiście wykonujemy również prace polegające na montażu elementów małej infrastruktury drogowej takich jak: spowalniacze prędkości, progi podrzutowe, separatory parkingowe, ograniczniki parkowania.

W naszej ofercie znajdziecie również Państwo kompleksowe oznakowanie waszego osiedla mieszkalnego. W ramach naszych usług doradzamy w zakresie zaprojektowania ruchu, oznakowania stanowisk i miejsc parkingowych, skutecznego powstrzymania użytkowników od parkowania w miejscach niedozwolonych, uregulowania sposobu poruszania się strefie zamieszkania. Dzięki temu parkowanie na osiedlach jest dużo łatwiejsze i przyjemniejsze.

Dodatkowo dobrze wykonany projekt organizacji ruchu wraz ze wdrożonym oznakowaniem pionowym i poziomym osiedla pozwoli na skuteczną interwencję służb miejskich, a tym samym podniesie bezpieczeństwo i estetykę parkingów, podwórek i dróg wewnętrznych.

W szczegółach oznakowanie osiedla może polegać między innymi na:
– montaż znaków drogowych i oznakowania pionowego;
– montaż słupków i blokad parkingowych;
– montaż barier trawnikowych;
– montaż progów zwalniających;
– oznakowanie budynków;
– malowanie miejsc postojowych i odpowiednie oznakowanie postoju;
– malowanie ulicy poprzez wytyczne przejść dla pieszych, pasów ruchu.

Jeśli oczywiście Wasze osiedle czy też parking posiada już odpowiednie oznaczenie lub oznakowanie, w ramach naszych usług możemy zaproponować odnawianie parkingów poprzez ponowne malowanie stanowisk, usunięcie starego oznakowania i zamontowanie nowego czy też kompleksowe malowanie parkingu.

Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania związane z powyższą tematyką, dobierając właściwe rozwiązania dopasowane do Państwa budżetu oraz specyfiki waszego parkingu czy też osiedla.

Realizowaliśmy oznakowanie parkingów największych w Warszawie centrów handlowych między innymi takich jak C.H. Ursynów, C.H. Marki, C.H. Połczyńska, co potwierdza nasze doświadczenie w tym zakresie. Zdjęcia z kilku wykonywanych przez nas prac w tym zakresie dostępne są poniżej.