Szablon Malarski EV—sklepznagar

Oznakowanie miejsc postojowych i stacji ładowania pojazdów EV- Electric Vehicle

Komplet znaku D-18 EV ładowanie

Oznakowanie miejsc ostojowych i stacji ładowania pojazdów EV- Electric Vehicle elektrycznych w świetle nowych przepisów.

Rozwój nowoczesnych technologii w transporcie kołowym wymógł, nowe rozwiązania związane z oznakowaniem poziomym i pionowym dróg. Ustawodawca dokonał stosownych zapisów w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej w dni 17 listopada 2021 r poz.2066 poprzez uzupełnienie o nowe dodatkowe oznakowanie pionowe i poziome.
Dla usprawnienia i uzupełnienia pełnej gamy niezbędnych znaków dających jasną informację jakie pojazdy gdzie mogą parkować zostało wprowadzone rozszerzenie w oznakowaniu dla znaków D-18 popularnie nazywanych „znak parking”. Do znaku D-18 należy obecnie stosować treść tabliczki informacyjnej T-0 z treścią „EV” w przypadku gdy na danym miejscu dopuszczane jest parkowanie pojazdów z napędem elektrycznym. Natomiast dla miejsc, na których zainstalowane są stacje ładowania pojazdów elektrycznych należy zastosować tabliczkę dwuwierszową z napisem EV umieszczonym w wierszu górnym, a napis „ładowanie”
w wierszu dolnym
. Dopuszcza się również umieszczenie na tej tabliczce
dodatkowej informacji o maksymalnym czasie postoju, np. „do 30 min”.
Powyższe znaki to jednak nie wszystkie nowe znaki z symbolem EV-Electric Vehicle. Ustawodawca uzupełnił także gamę znaków informacyjnych o znaki Znak D-23b dla stacji paliwowej z punktem ładowania pojazdów elektrycznych oraz znak D-23c jako punkt ładowania pojazdów elektrycznych.