OZNAKOWANIE DRÓG I ULIC

Wykonujemy oznakowanie poziome i pionowe dróg dla wszelkich instytucji i podmiotów gospodarczych na drogach gminnych, powiatowych, osiedlowych czy też prywatnych od etapu zaprojektowania zmian przez inżyniera ruchu, poprzez ustalenie koniecznych uzgodnień urzędowych, aż do wdrożenia.

Montaż znaków drogowych wykonujemy zgodnie z obowiązującymi normami oraz przy przestrzeganiu zasad BHP. Zdajemy sobie sprawę, iż może się wydawać, iż montaż znaku drogowego jest prostą czynnością, ale aby było to zrobione dobrze, należy posiadać w tym zakresie odpowiednie doświadczenie i wiedzę o przepisach i normach. Oznakowanie pionowe wykonujemy zgodnie z odpowiednim planem organizacji ruchu.

Wykonujemy malowanie pasów, linii, oznakowanie poziome dróg, oznakowanie parkingów. Wdrażamy projekty organizacji ruchu, na drogach publicznych oraz zamkniętych osiedlach i obiektach.

Jeśli zależy Państwu na jakości i trwałości oznakowania poziomego, należy postawić na wykwalifikowanych specjalistów oraz nowoczesną technikę. Malowanie znaków poziomych jest wykonywane przez nas przy wykorzystaniu odpowiedniej technologii, gdzie korzystamy z produktów tylko czołowych krajowych producentów, a wybór technologii i materiałów uzależniamy od rozwiązań przewidzianych w projekcie stałej organizacji ruchu. Nieodzowne jest posiadanie przez nas umiejętności rozplanowania znaków, pól, linii, pasów i stanowisk parkingowych.

Musicie Państwo pamiętać, iż odpowiednie oznakowanie ulicy, drogi czy też parkingu wymaga wykorzystania nie tylko specjalnych, dopuszczonych do handlu i zastosowania materiałów w postaci farb drogowych i mas utwardzalnych, lecz także specjalistycznego sprzętu drogowego. Jesteśmy w stanie w pełni dostosować się specyfikacji technicznej obiektu, a także udokumentować pracę odpowiedni atestami i certyfikatami.

Na wykonywane przez nasza firmę prace i czynności jesteśmy w stanie udzielić gwarancji trwałości wykonanego oznakowania. Z przyjemnością odpowiemy na wszelkie pytania związane z powyższą tematyką, dobierając właściwe rozwiązania dopasowane do Państwa budżetu.

Poniżej znajdą Państwo przykłady naszych realizacji z zakresu oznakowania poziomego i pionowego.