LUSTRO GARAŻ

Lustrzane bezpieczeństwo

Lustro drogowe w garażu

Lustra drogowe  są urządzeniami bezpieczeństwa ruchu , które poprawiają widoczność na skrzyżowaniach. Ale czy tylko ?

Często montaż luster pomijany jest już na etapie projektowym ,a to właśnie podczas wykonywania projektu organizacji ruchu uwagę powinno się skupić na bezpieczeństwie użytkowników niezależnie czy jest to droga , wyjazd z posesji, czy choćby nawet stanowisko postojowe w garażu podziemnym.

Co zrobić jak nie ma takiego lustra , a ewidentnie poprawiło by ono widoczność w problematycznym miejscu?

W przypadku pasa ruchu zagadnienie jest trochę skomplikowane i wymaga zrealizowania procedur związanych z ustaleniem organu zarządzającego , wykonaniem, zaopiniowaniem i zatwierdzeniem projektu organizacji ruchu . Dopiero zatwierdzony projekt stanowi podstawę do umieszczenia lustra drogowego w pasie ruchu. Należy także pamiętać ,że są wytyczne określające sposób montażu oraz dobór jego rozmiaru :

  • Dobór rozmiaru
  • Odpowiednia konstrukcja wsporcza
  • Wysokość na jakiej montujemy lustro
  • Odległość od krawędzi jezdni

W przypadku hali garażowej procedura jest łatwiejsza i nie wymaga urzędowych zatwierdzeń.

Należy jednak pamiętać o konieczności naniesienia zmian na projekt organizacji ruchu . Ważne jest aby montaż luster wykonany został w sposób odpowiedni dla wytycznych danego obiektu z zachowaniem skrajni wysokościowej. Najczęściej stosowanym rozwiązaniem jest rozmiar lustra o średnicy 500 mm . Niewielki rozmiar lustra  pozwala na zamontowanie go na filarach wsporczych za pomocą wysięgnika. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na regulację w 3 zakresach i zapewnienie widoczności z ok 7 m.

Oczywiście aby ułatwić sobie życie zawsze można zlecić dobór, montaż oraz załatwienie kwestii formalnych specjalistom.