BUDOWA HALA GARAŻOWA

Czas i planowanie

Planowanie w inwestycji budowlanej prac związanych z oznakowaniem pionowym i poziomym jest bardzo istotną kwestią jednak bardzo często bagatelizowaną podczas układania harmonogramów przerobowych.  Oznakowanie wykonywane jest na koniec inwestycji i przez to ma znaczący wpływ na proces odbiorów etapów inwestycji.  Często zdarza się, że „wchodząc” na budowę wykonawca dowiaduje się o krótszym niż ustalonym terminie na wykonanie zadania. Niestety wynika to z braku dokładnej analizy zagadnienia jakim jest oznakowanie i związane z nimi procesy. Ponadto bardzo często nie pozostawia się bufora czasowego pozwalającego na zniwelowanie ewentualnego opóźnienia na poprzednich etapach realizacji budowy.

Czynniki na jakie ZNAGAR.PL S.C zwraca uwagę podczas ustalania  procesu wykonania oznakowania to:

  • Dostępność frontu prac – do wykonania oznakowania potrzebujemy wolnych miejsc oraz odstępów technicznych pozwalających na operowanie maszyną oraz swobodne wykonywanie prac ,
  • Rodzaj podłoża- zastosowanych żywic i impregnatów, „rozgazowanie” asfaltobetonu, zaklinowanie kostki,
  • Czystość nawierzchni do malowania – brak zapylenia, oczyszczenie po budowlane,
  • Wilgotność maksymalna oraz temperatura minimalna powietrza oraz malowanych powierzchni,
  • Obecność instalatorów innych wykonawców, których prace mogą mieć wpływ na jakość i czas wykonania prac związanych z oznakowaniem,
  • Poziom trudności, a co za tym idzie pracochłonności wykonywanych prac malarskich,
  • Dostępność materiałów – stany magazynowe,

Dzięki określeniu powyższych parametrów ZNAGAR.PL S.C. jest w stanie oszacować czas wykonania usługi z dużą dokładnością . Jesteśmy w stanie skoordynować prace w taki sposób aby odbiory techniczne obiektów zostały zrealizowane zgodnie z harmonogramem budowy. Jednak najważniejszym czynnikiem jest zaplanowanie przez zmawiającego realizacji zadania w odpowiednim momencie i ze stosownym wyprzedzeniem.